Szczególną zaletą płytek z PCW jest to, że umożliwiają one komponowanie wzoru posadzki przez wprowadzenie zestawu płytek różnych kolorów oraz układu płytek w pomieszczeniu.

Zastosowanie płytek jednobarwnych daje możliwość ułożenia posadzki o bardzo spokojnym wyglądzie, gdzie jedynym motywem jest układ spoin płytek spoiny mogą przebiegać równolegle lub skośnie (pod kątem 45°) w stosunku do ścian.

Do przyklejania płytek można zastosować różne kleje, z których niektóre są fabrycznie gotowe i wymagają jedynie dokładnego wymieszania, inne natomiast {np. klej lateksowy ekstra) wymagają wymieszania z cementem w celu uzyskania lepiszcza.

Przyklejanie płytek z PCW powinno odbywać się jako jedna z ostatnich czynności na budowie. Temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż 15°C. Podkład musi być mocny, suchy i równy. Wszelkie zanieczyszczenia należy zeskrobać, a następnie cały podkład dokładnie zamieść. Zaleca się zagruntowanie podkładu rozrzedzonym klejem - na 12 godzin przed przyklejaniem płytek. W wypadku podkładów gipsowych lub estrichgipsowych zagruntowanie powierzchni jest konieczne.

Stosowanie kleju lateksowego ekstra na podkładach gipsowych wymaga uprzedniego zagruntowania powierzchni podkładu rozcieńczonym klejem Butapren B w stosunku 1:1-2 (klej: rozpuszczalnik).

Czas odparowania zależy od warunków w których następuje klejenie (temperatura, wietrzenie rodzaj podkładu itp.) i powinien być każdorazowo ustalany przez dotknięcie palcem warstwy kleju, który nie powinien przylegać do palca (brak „ciągnących się nitek').

Klej lateksowy ekstra (BN-71/6033-06). Jest to zawiesina wodna regeneratu kauczukowego. Klej lateksowy powinien mieć konsystencję gęstej cieczy, zapach swoisty amoniaku i kauczuku, barwę od jasnoszarej do ciemnobeżowej. Klej lateksowy powinien wykazywać dobrą zdolność klejenia i odporność na psucie się w czasie składowania w okresie 3 miesięcy od daty produkcji.

Posadzki z płytek z PCW są estetyczne, odporne na działanie wilgoci i ścieranie, łatwe do utrzymania czystości i konserwacji. Wielobar- wność płytek umożliwia wykonanie posadzek wzorzystych. Zalety płytek pozwalają na ich stosowanie we wszystkich rodzajach budownictwa, z wyjątkiem pomieszczeń typu przemysłowego, w których przewidziana jest duża intensywność ruchu, transport kołowy oraz działanie temperatury i chemikaliów w stopniu przewyższającym odporność materiału.

Metoda karbidowa polega na wycięciu i odważeniu próbki podkładu, którą natychmiast wprowadza się do hermetycznej butli stalowej wraz z ampułką zawierającą karbid. Za pomocą stalowej kulki wewnątrz butli ampułka ulega stłuczeniu, karbid zostaje zawilgocony próbką podkładu, ciśnienie wytwarzającego się acetylenu wskazuje manometr umieszczony na butli. Na podstawie specjalnej tablicy ustala się od razu procentową zawartość wilgoci w podkładzie.

Wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych staje się obecnie nową specjalnością rzemiosła budowlanego, wymagającą dużych kwalifikacji zawodowych, poczucia estetycznego, sumienności, a przede wszystkim systematycznego doskonalenia techniki i organizacji robót.

Przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych powinny być ze szczególną troskliwością zachowane następujące wymagania:

- odpowiednia wytrzymałość i czystość podkładów,

- odpowiednia temperatura pomieszczeń, nie mniejsza niż 15°C,

Tworzywa sztuczne stosowane są w robotach podłogowych od przeszło trzydziestu lat. W Polsce historia wprowadzenia ich do budownictwa jest znacznie krótsza. W 1955 roku udział posadzek z tworzyw sztucznych wyniósł zaledwie 1% łącznej powierzchni wykonywanych posadzek, obecnie natomiast udział ten dochodzi do 80%.

Jest to posadzka typu przemysłowego. Ma zastosowanie w pomieszczeniach, w których posadzka narażona jest na uszkodzenie mechaniczne, np. w halach fabrycznych przemysłu metalowego, warsztatach, magazynach ciężkich wyrobów itp. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie.

Strony