Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych podłóg z wierzchnią warstwą z desek klejonych: a) na stropach piwnicznych, b) na stropach między- piętrowych gwóźdź”). Główkę gwoździa pobij aka (por. rys. 4-12).

Narzędzia. Do wykonywania podłóg z desek warstwowych klejonych potrzebne są następujące narzędzia:

- przenośna piła tarczowa lub piłka ręczna drobnozębna,

- młotek,

- podbijak do gwoździ,

- szlifierka mechaniczna.

Warunki przystąpienia do robót

Posadzka z desek klejonych warstwowych ma wygląd zbliżony do posadzki mozaikowej. Jest to nowoczesny typ posadzki. Może mieć zastosowanie wszędzie tam, gdzie zazwyczaj stosuje się posadzki mozaikowe lub deszczułkowe z wyjątkiem pomieszczeń o intensywnym ruchu. Posadzka ta wymaga troskliwej pielęgnacji i ochrony przed zawilgoceniem.

Aczkolwiek koszt pokrycia posadzki lakierem jest wyższy niż jednorazowej konserwacji pastą, to jednak amortyzuje się on w stosunkowo krótkim czasie, zważywszy koszty pasty, rozpuszczalników i dużego nakładu pracy na czynności związane z utrzymaniem należytego wyglądu pastowanej posadzki.

- Wykończenie posadzki z deszczułek polega na:

- przybiciu listew podłogowych lub cokołów,

- wyrównaniu powierzchni przez cyklinowanie,

- wygładzeniu' powierzchni przez szlifowanie,

- pokryciu powierzchni posadzki r bezbarwnym lakierem chemo- utwardzalnym lub pastą podłogową.

Technika układania posadzki z deszczułek na kleju dyspersyjnym jest zbliżona do wykonywania posadzki z płyt mozaikowych (por. p. 4.1). Przybijanie deszczułek do podkładu. Sposób ten można zastosować w wypadku wykonywania posadzki z deszczułek na podkładzie troci- nobetonowym lub skałodrzewnym. Zasada układania jest podobna jak w wypadku przyklejania lepikiem. Każdą deszczułkę, po dociśnięciu (dobiciu) do sąsiednich, przybija się gwoździami do podkładu, wbijając gwóźdź we wrąb deszczułek.

Układanie deszczułek na lepiku. Do przyklejania deszczułek może być użyty lepik asfaltowy (przeważnie stosowany jest specjalny lepik do posadzek deszczułkowych). Podkład powinien być suchy i dokładnie zamieciony po uprzednim zeskrobaniu zanieczyszczeń (zaprawy, farb itp.). Zaleca się pokrycie podkładu powłoką roztworu asfaltowego do gruntowania lub emulsji asfaltowej. Po wyschnięciu zagruntowanego podkładu nanosi się cienką (ok. 2 mm) warstwę lepiku pasem szerokości 0,5-1-0,7 m.

Do wykonania posadzki z deszczułek drewnianych można przystąpić po zakończeniu robót malarskich ścian i sufitów, robót instalacyjnych i szklarskich.

Temperatura pomieszczeń powinna wynosić nie mniej niż 12°C. Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70%. Podkład, na którym ma być ułożona posadzka z deszczułek, powinien być suchy, powierzchniowo mocny, wykazujący równą płaszczyznę i lekką szorstkość.

W zależności od jakości drewna deszczułki z drewna dębu, wiązu, jesionu i buka dzielą się na trzy klasy: I, II i III, natomiast deszczułki z brzozy, grabu, klonu i jaworu - na dwie klasy: I i II.

Posadzki z deszczułek są powszechnie znane jako bardzo dobre, estetyczne i trwałe, jednak stosunkowo drogie i niezbyt oszczędne z punktu widzenia zużycia drewna. Mogą one mieć zastosowanie w takich pomieszczeniach, w których nie istnieje niebezpieczeństwo zawilgocenia.

Strony