Trwałość powłoki lakierowej jest duża (może wynosić 3-1-5 lat), Miejscowe uszkodzenia powłoki lakierowej, a szczególnie te partie posadzki, które są użytkowane najintensywniej (np. przy drzwiach), mogą być częściej konserwowane przez nałożenie nowej cienkiej warstwy lakieru.

Pokrycie posadzek lakierem powinno być bezwzględnie ostatnią czynnością w budynku. Posadzkę oszlifowaną i wykończoną listwami należy dokładnie oczyścić szczotką, a następnie usunąć pył wilgotną ścierką.

Szlifowanie. Po wyschnięciu spoiny klejowej przeciętnie już po upływie 2-P3 dni można przystąpić do szlifowania posadzki. Szlifowanie ma na celu oczyszczenie powierzchni z resztek kleju, którym był przyklejony papier, oraz doprowadzenie posadzki do całkowitej gładkości.

W dalszym ciągu układania powtarzają się kolejno wyżej wymienione czynności. Dotyczyły one jednak układania płyt całych. Stąd przy ścianach lub we wnękach (np. podokiennych) zostały miejsca wymagające uzupełnienia kawałkami płyt lub nawet pojedynczymi listewkami. Listewki dochodzące prostopadle do ściany często powinny być odpowiednio skrócone, co wykonuje się drobnozębną piłką.

Płyty wyjęte z pudla układa się w rzędzie, papierem do góry, równolegle do linii wyznaczającej położenie pierwszego pasa płyt. Następnie za pomocą gąbki (lub szmaty) zwilża się lekko papier (rys. 4-3a). Ma to na celu zlikwidowanie napięcia papieru, które deformuje nieco płytę. Po zwilżeniu papieru na płytach całego rozłożonego pasa - w kolejności takiej, w jakiej będzie następowało przyklejenie - przystępuje się do rozsmarowania kleju na powierzchni podkładu na szerokości ok. 50 cm, tj.

Kleje. Do przyklejania płyt na posadzkę mozaikową do podkładu używa się specjalnych klejów, opartych na dyspersjach polioctanu winylu. Kleje te pod nazwami Mozalep, Polacet są produkowane fabrycznie w postaci szarej masy o konsystencji gęstopłynnej, gotowej do stosowania. Zużycie kleju wynosi 0,6-ł-G,7 kG/m5. Przy zbyt szorstkich podkładach zużycie kleju może znacznie wzrosnąć.

Płyty są produkowane w trzech klasach jakości: I, II i III, zależnie od ilości listewek obarczonych dopuszczalnymi wadami. Płyty są dostarczane w pudłach kartonowych zawierających 2-1-3 m! materiału. Należy je przechowywać w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, ogrzewanych w zimie.

Jest to nowoczesna posadzka o wysokiej jakości technicznej i estetycznej. Można ją porównać z posadzką z deszczułek. Posadzka ta może być stosowana w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej - w tych pomieszczeniach, w których przewiduje się posadzki deszczuł- kowe. Posadzka z płyt mozaikowych jest najbardziej oszczędna z punktu widzenia zużycia drewna.

Wprowadzona ilość wody jest nieraz tak duża, że często obserwuje się przedostawanie się jej do kanałów płyty stropowej, co można zauważyć w postaci ciemniejszych smug na pomalowanym suficie.

Usuwanie wad spowodowanych zbyt słabymi podkładami wymaga zdjęcia materiału podłogowego (materiał ten nie nadaje się zazwyczaj do ponownego użytku), usunięcia słabych podkładów lub słabej warstwy w podkładzie, a następnie wykonania podkładów na nowo, względnie po usunięciu (skuciu) słabych części podkładu - nałożenia warstwy o grubości 1-i-1,5 cm z zaprawy polimerocementowej zawierającej ok. 20% dyspersji polioctanu winylu. .

Strony