Wykonywanie podkładów powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. Jest bardzo wskazane, aby temperatura w czasie robót była możliwie zbliżona do przyszłej, normalnej temperatury użytkowania pomieszczeń. Jest również oczywiste, że w niższych temperaturach wysychanie podkładu postępuje wolniej, co opóźnia wykonanie posadzki. Podłoże powinno być równe, mocne, bez spękań, a jego powierzchnia powinna być pozioma.

Przy określaniu warunków przystąpienia do wykonania podkładów i izolacji należy wziąć pod uwagę, czy posadzka będzie wykonywana jednocześnie z podkładem, jak to ma miejsce np. przy posadzkach estrichgipsowych, lastrykowych, skałodrzewnych, czy też wykonywanie posadzki będzie stanowiło drugi etap robót (np. posadzki z drewna i tworzyw sztucznych). W pierwszym wypadku należy przystąpić do robót podłogowych po wykonaniu innych robót budowlanych, jak ma- larskie, instalacyjne itp.

- Wykonywanie podkładów pod podłogi i okładziny wiąże się głównie z:

- przygotowaniem materiałów na podkłady, tj. betonów, zapraw lub zaczynów,

- transportem przygotowanych materiałów,

- ułożeniem i wyrównaniem powierzchni podkładu.

Wszystkie te czynności wymagają odpowiednich narzędzi i sprzętu pomocniczego.

Papa smołowa izolacyjna (PN-70/B-27604). Papa smołowa jest otrzymywana przez powleczenie surowej tektury dachowej mieszanką smo- łowo-pakową. Obecnie wytwarza się papy odmian 500, 400 i 320, określających gramaturę użytej tektury (gramatura = ciężar w G/m2). Papa smołowa jest produkowana w taśmach szerokości 100, 105, 110 i 120 cm oraz długości 10, 20 i 40 m. Dostarczana jest w rolkach, które powinny być przechowywane w pozycji pionowej w suchych magazynach.

Roztwory asfaltowe (PN-59/B-24622). Są to asfalty przemysłowe rozpuszczone w szybko schnącym rozpuszczalniku. Na rynku występuje kilka odmian handlowych jak: Abizol R (roztwór rzadki, schnący w ciągu 18 godz), Abizol P (roztwór półgęsty schnący w ciągu 24 godz.), Asfaltina (roztwór szybko schnący), Bitizol R (roztwór rzadki schnący w ciągu 10 godz). Roztwory asfaltowe dostarczane są w szczelnych beczkach stalowych o pojemności 100 lub 200 1.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno służy do wykonywania samodzielnych powłok wodoszczelnych oraz do przyklejania papy. Ze względu na zawartość rozpuszczalników należy zwracać baczną uwagę na zachowanie ostrożności z ogniem (stosować je należy jedynie w dobrze wietrzonych pomieszczeniach).

Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco (PN-58/C-96177). Są to materiały produkowane z asfaltu ponaftowego lub z mieszanki asfaltów ew. z dodatkiem żywic lub olejów. Dostarczane są w bębnach blaszanych. Przy robotach podłogowych mają zastosowanie po rozgrzaniu - do wykonywania powłok wodoszczelnych lekkiego typu lub do przyklejania papy asfaltowej.

Maty z waty szklanej (PN-71/B-13102). Jest to materiał izolacyjny w postaci warstwy waty szklanej przyszytej lnianymi nićmi do tektury falistej lub nićmi szklanymi do welonu szklanego. Ciężar objętościowy mat wynosi 60-T-90 kG/m’. Wymiary mat: długość 3,0 lub 5,0 m, szerokość 1,0 i 1,1 m, grubość 2-8 cm (z odstopniowaniem co lcm).

Płyty styropianowe (BN-71/6363-01). Tworzywem płyt jest spieniony polistyren o bardzo korzystnych właściwościach technicznych. Jego ciężar objętościowy wynosi 16-1-40 kG/ms, przy czym w robotach podłogowych stosuje się zazwyczaj płyty o ciężarze objętościowym 16-20 kG/ms.

Magnezyt kaustyczny od chwili zarobienia go chlorkiem magnezowym o ciężarze właściwym 1,16 G/cm powinien rozpocząć wiązanie najwcześniej po upływie 30 min i skończyć przed upływem 8 godz. Wytrzymałość beleczek z plastycznego zaczynu powinna wynosić po 28 dniach co najmniej: na ściskanie 125 kG/cms, na zginanie 50 kG/cm!.

Strony