Przy wykonywaniu robót okładzinowych z płyt pilśniowych stosuje się następujące narzędzia do obróbki płyt:

- piły tarczowe lub taśmowe ze stali narzędziowej szybkotnącej z zębami z węglików spiekanych,

- wiertarki, ,

- szlifierki do drewna,

- pilniki-tarniki.

Okładziny z płyt pilśniowych są zbliżone pod względem charakteru do boazerii. Dzięki znacznej szerokości handlowej płyt (120 cm) można nimi okładać stosunkowo duże powierzchnie przy minimalnej ilości spoin.

Najprostszą postacią okładziny z drewna jest cokół, chroniący dolny pas ściany przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. Cokół wykonuje się zazwyczaj z tarcicy dębowej lub jesionowej. Przykładowe rozwiązanie ilustruje rys. 11-1.

Pod pojęciem okładziny rozumieć należy rozwiązanie materiałowo- konstrukcyjne, które uzyskuje się przez nałożenie gotowego materiału wykończeniowego na surowy element budynku i trwałe umocowanie go za pomocą kleju, zaprawy, wkrętów itp. W porównaniu do techniki okładzinowej inne techniki wykończeniowe, jak np.

Uprzemysłowienie robót wykończeniowych prowadzi do konieczności podniesienia jakości technicznej i trwałości zastosowanych materiałów, co nie może pozostać bez wpływu na stronę ekonomiczną produkcji budowlanej. Podniesienie kosztów wykończenia elementów budynku, związane z koniecznością użycia materiałów nadających się do zastosowania w technologiach fabrycznych, rekompensuje się uzyskaniem wyższego standardu wykończenia, wyższej trwałości i większej wygody użytkowej.

Nowe podejście do sprawy techniki wykończeniowej, a szczególnie dążenie do jej uprzemysłowienia prowadzi do zacierania się różnic między zwykłym wykończeniem ścian a okładziną. Już bowiem zastosowanie powłok emulsyjnych, jako nadających się do zmywania wodą, zapewnia uzyskanie rozwiązań spełniających wymagania stawiane okładzinom (lub zastępującym je lamperiom). Wprowadzenie tapet zmywalnych, tkanin powlekanych, folii z PCW, laminatów itp.

Okładziny są elementem wykończenia wewnętrznego budynku i ich znaczenie należy rozpatrywać z punktu widzenia techniczno-użytko- wego oraz estetycznego. Okładziny mają przede wszystkim na celu nadanie powierzchniom przegród budowlanych takich właściwości, aby czynniki występujące w toku użytkowania budynku, jak np. możliwość zawilgocenia, zabrudzenia, działań mechanicznych itp., nie pogarszały ich właściwości technicznych i wyglądu estetycznego.

Nie wolno tych środków używać, gdy w pomieszczeniu znajduje się otwarte palenisko. Przy ich stosowaniu nie wolno palić papierosów, a pomieszczenia należy zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich z zapalonym papierosem. W tym celu należy na drzwiach wywiesić napisy zakazujące wejścia z zapalonym papierosem (rys. 9-1).

Przy robotach podłogowych wchodzą w rachubą następujące czynniki wpływające na bezpieczeństwo i higienę pracy:

- a) używanie narzędzi o napędzie elektrycznym,

- b) posługiwanie się materiałami łatwo palnymi,

- c) przebywanie w atmosferze par rozpuszczalników organicznych.

Powłoka lakierowa na posadzkach z drewna lub z mas POW ulega zarysowaniu i ścieraniu w miejscach narażonych na intensywniejszy ruch. Aby utrzymać techniczną wartość powłoki oraz dobry wygląd, należy od czasu do czasu (w miarą stwierdzania uszkodzeń) uzupełnić ją przez ponowne powleczenie lakierem. Wykonanie takiej powłoki jest tak proste, że każdy użytkownik może we własnym zakresie ją wykonać.

Strony