Nowe podejście do sprawy techniki wykończeniowej, a szczególnie dążenie do jej uprzemysłowienia prowadzi do zacierania się różnic między zwykłym wykończeniem ścian a okładziną. Już bowiem zastosowanie powłok emulsyjnych, jako nadających się do zmywania wodą, zapewnia uzyskanie rozwiązań spełniających wymagania stawiane okładzinom (lub zastępującym je lamperiom). Wprowadzenie tapet zmywalnych, tkanin powlekanych, folii z PCW, laminatów itp.

Okładziny są elementem wykończenia wewnętrznego budynku i ich znaczenie należy rozpatrywać z punktu widzenia techniczno-użytko- wego oraz estetycznego. Okładziny mają przede wszystkim na celu nadanie powierzchniom przegród budowlanych takich właściwości, aby czynniki występujące w toku użytkowania budynku, jak np. możliwość zawilgocenia, zabrudzenia, działań mechanicznych itp., nie pogarszały ich właściwości technicznych i wyglądu estetycznego.

Nie wolno tych środków używać, gdy w pomieszczeniu znajduje się otwarte palenisko. Przy ich stosowaniu nie wolno palić papierosów, a pomieszczenia należy zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich z zapalonym papierosem. W tym celu należy na drzwiach wywiesić napisy zakazujące wejścia z zapalonym papierosem (rys. 9-1).

Przy robotach podłogowych wchodzą w rachubą następujące czynniki wpływające na bezpieczeństwo i higienę pracy:

- a) używanie narzędzi o napędzie elektrycznym,

- b) posługiwanie się materiałami łatwo palnymi,

- c) przebywanie w atmosferze par rozpuszczalników organicznych.

Powłoka lakierowa na posadzkach z drewna lub z mas POW ulega zarysowaniu i ścieraniu w miejscach narażonych na intensywniejszy ruch. Aby utrzymać techniczną wartość powłoki oraz dobry wygląd, należy od czasu do czasu (w miarą stwierdzania uszkodzeń) uzupełnić ją przez ponowne powleczenie lakierem. Wykonanie takiej powłoki jest tak proste, że każdy użytkownik może we własnym zakresie ją wykonać.

Posadzki z płytek (PCW lub gumy) naprawia się przez wymianę płytek uszkodzonych lub startych. Łatwość naprawy tego rodzaju posadzek jest ich wielką zaletą. Z tego też względu powinny one być stosowane wszędzie tam, gdzie posadzka narażona jest w niektórych miejscach na szczególnie intensywne ścieranie (np. w zakładach fryzjerskich, sklepach, hallach wejściowych). Wówczas płytki w miejscach szybciej ulegających ścieraniu (np. przy drzwiach, przy fotelach fryzjerskich) wymienia się na nowe.

Podejmując decyzję wykonania posadzki z tworzyw sztucznych na starej posadzce drewnianej, należy zdawać sobie sprawę, że ulegają radykalnej zmianie stosunki wilgotnościowe panujące w obrębie podłogi. Jeżeli bowiem posadzka z desek jest przepuszczalna dla wilgoci (rys. 8-1), to pokrycie jej wykładziną z tworzyw sztucznych wprowadza pa- roszczelną przegrodę (rys. 8-2), powodującą skraplanie się wilgoci w deskach i ich paczenie się (rys. 8-3).

Ze względu na niebezpieczeństwo zagrzybienia podłogi duży -nacisk należy położyć na konieczność dokładnej impregnacji drewna używanego do podłóg (dotyczy to głównie legarów i desek), a także na zabezpieczenie podłogi przed zawilgoceniem, obojętnie w jakiej postaci może ono nastąpić.

Posadzki z drewna ulegają zniszczeniu przez naturalne zużycie lub przez działanie grzyba domowego, wygryzanie przez owady, gnicie. Naturalne zużycie nie jest jedynie wynikiem ścierania się posadzki w trakcie jej użytkowania. Znacznie większe szkody wyrządza bowiem cyklinowanie i wiórkowanie posadzek, a więc doprowadzenie ich do czystości i estetycznego wyglądu.

Badania przy odbiorze posadzek kwasoodpornych

- Badanie posadzek kwasoodpornych z płytek ceramicznych obejmuje sprawdzenie:

- a) prawidłowości wykonania powierzchni,

- b) przylegania do podkładu,

- c) grubości spoin i ich wypełnienia.

Strony