- Badania obejmują sprawdzenie:

- a) związania posadzki z podkładem, .. ,

- b) wyglądu zewnętrznego,

- c) prawidłowości powierzchni, i d) szczelności ułożenia elementów posadzki,

- e) wykończenia posadzki.

Posadzki z płytek (ceramicznych, skałodrzewnych, lastrykowych itp.) powinny być dobrze związane z podkładem. Przy ostukiwaniu drewnianym młotkiem nie powinny one wydawać charakterystycznego v głuchego dźwięku.

- Badania obejmują sprawdzenie:

- a) związania posadzki z podkładem,

- b) prawidłowości powierzchni,

- c) szerokości i prostoliniowości spoin,

- d) wykończenia posadzki,

- e) jednolitości barwy wykładzin.

Posadzki z płytek, wykładzin lub mas szpachlowych powinny wykazywać całkowite związanie z pokładem. Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstających brzegów arkuszy lub płytek.

- Badania te obejmują sprawdzenie:

- a) związania posadzki z podkładem,

- b) wyglądu zewnętrznego,

- c) prawidłowości powierzchni,

- d) szczelności ułożenia elementów posadzki,

- e) wykończenia posadzki.

Przy stosowaniu kitu Epidian 430 należy go rozprowadzić na podłożu betonowym warstwą o grubości ok. 4 mm, a następnie na niej układa się płytki tak je dociskając, aby kit wycisnął się ze spoiny. Nadmiar wyciśniętego kitu należy natychmiast zebrać. Spoiny powinny być stosunkowo cienkie (2-r-3 mm). '

Przy stosowaniu kitów kwasoodpornych KW i KDB-110, w‘wy- podku gdy płytki zostały ułożone na kicie krzemianowym, zaleca się przetarcie spoin 10-proeentowym roztworem kwasu solnego w spirytusie metylowym. Czynność tę należy wykonywać w okularach i rękawicach ochronnych. Następnie spoiny należy wysuszyć ręczną suszarką elektryczną lub sprężonym powietrzem oraz zagruntować za pomocą cienkiego pędzla rzadkim kitem sporządzanym z żywicy i suchego składnika w stosunku 1,5-5-1.

Na 24 godziny przed przystąpieniem do układania posadzki kwaso- odpornej z płytek ceramicznych na kicie asfaltowym ich powierzchnie dolna i boczne powinny być zagruntowane roztworem asfaltowym. Płytki układa się przy użyciu gorącego kitu asfaltowego na wykonanej uprzednio izolacji podkładu. Stosuje się technikę układania na wycisk, tj. jednoczesnego wypełniania spoin kitem przez dociskanie płytek do siebie, co powoduje, że kit zostaje ze spoiny wyciśnięty. Nadmiar kitu powinien być usunięty szpaehlą.

Posadzki kwasoodporne bezspoinowe z asfaltu lanego. Wykonuje się je podobnie jak posadzki z asfaltu zwykłego (patrz p. 6,8), Różnią się one rodzajem wypełniacza mineralnego, który powinien być kwaso- ódporny. Mogą być użyte następujące materiały: grysy bazaltowe, diabazowe, barytowe, mączki kamienne (andezytowe, kwarcowe, barytowe), piasek kwarcowy, piasek wiślany, azbest.

Posadzki kwasoodporne wymagają równego i mocnego podłoża, którym przeważnie jest podłoże betonowe na gruncie lub strop żelbetowy. Powierzchnia betonu powinna być zabezpieczona przez ułożenie warstwy izolacyjnej przed ewentualnym przesiąknięciem kwaśnych substancji oraz szkodliwym działaniem kitów chemoodpornych. Rodzaj tej izolacji powinien być określony dokładnie w projekcie. Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem podłoża jest powłoka asfaltowa.

Kity kwasoodporne typu KW i KDB-110 na żywicach syntetycznych Kity te są dostarczane w postaci dwóch oddzielnie opakowanych składników: ciekłego, stanowiącego roztwór żywicy syntetycznej fenolowo- formaldehydowej, oraz składnika suchego, stanowiącego wypełniacz mineralny z dodatkiem aktywatora.

Płytki ceramiczne (kamionkowe). Nadają się tu płytki I gat. o wymiarach największych, tj. 150X150 mm (patrz p. 6.1). Cegła budowlana klinkierowa. Powinna być stosowana cegła klasy 350 (patrz p. 6.7).

Asfalt lany kwasoodporny. Przygotowuje się go w sposób opisany w p. 6.8 z tym, że asfalt powinien zawierać wypełniacze kwasoodpor- ne, tj. mączki i grysy przygotowane ze skał kwasoodpornych (kwarcowych, bazaltowych i granitowych).

Strony