Do wykonania posadzki lastrykowej można przystąpić po zakończeniu robót tynkowych. Posadzka lastrykowa powinna być wykonana niezwłocznie po stwardnieniu podkładu betonowego (patrz p. 3.5.6). Temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna być możliwie zbliżona do normalnej temperatury użytkowania budynku. W czasie wykonywania robót nie powinna być ona niższa niż +10°C.

Pigmenty. Do barwienia mieszanek lastryko należy stosować pigmenty odporne na działanie alkaliów i światła oraz intensywnie barwiące. Przykładowo nadają się następujące pigmenty: ochra, żółcień żelazowa, czerwień żelazowa, ultramaryna, zieleń chromowa, umbra, czerń żelazowa, sadza.

Posadzki lastrykowe są szlachetniejszą odmianą posadzek betonowych. Dzięki wprowadzeniu do mieszanki betonowej specjalnie dobranych kamiennych grysów kolorowych, pigmentów oraz białego cementu i zastosowaniu szlifowania - posadzki lastrykowe wyróżniają się wysokimi walorami estetycznymi, dając w zależności od doboru składników imitację kamienia naturalnego lub wzorzyste mozaiki o wyglądzie kamienia, jednak o niespotykanej w naturze kolorystyce.

Posadzki z płytek i płyt kamiennych stosuje się w budynkach użyteczności publicznej oraz w pomieszczeniach przemysłowych. Ze względu na duże walory dekoracyjne, przy znacznej odporności na zawilgocenie i ścieranie, powinny one znaleźć szersze zastosowanie również w niektórych pomieszczeniach budynków mieszkalnych.

PTutka - reper niem łaty do płytek pasów kierunkowych. Płytki powinny być tak ułożone, aby prześwit między łatą długości 2 m, przyłożoną w dowolnym miejscu i kierunku, a powierzchnią podłogi nie przekraczał 2 mm.

Przy wykonywaniu posadzek z płytek i kształtek ceramicznych niezbędne są następujące narzędzia:

- kielnia do zaprawy,

- łata drewniana do poziomowania powierzchni,

- poziomnica,

- młotek.

Posadzki z płytek ceramicznych stosowane są w pomieszczeniach o wilgotnym środowisku, zwiększonej intensywności ruchu (hale fabryczne, sklepy, magazyny) lub w pomieszczeniach narażonych na działanie ługów i kwasów, substancji organicznych podlegających gniciu itp. oraz w pomieszczeniach wymagających częstego zmywania wodą lub narażonych na zawilgocenie w czasie użytkowania (np. łazienki, pralnie, zakłady przemysłu spożywczego).

Tworzywa sztuczne mogą w sposób celowy wyeliminować bardzo pracochłonne i skomplikowane roboty przy wykonywaniu schodów lastrykowych. Nowa technika wykańczania schodów polega na pokryciu stopni i spoczników wykładziną z PCW lub gumową (z zastosowaniem krawężników), natomiast pozostałe powierzchnie mogą być pokryte powłoką emulsyjną lub emalią chemoutwardzalną.

Posadzką wykonuje sią przez wylanie na podkład i rozprowadzenie na nim odpowiedniej masy betonu żywicznego po uprzednim zagruntowaniu podkładu roztworem żywicy. Beton żywiczny utwardza sią pod wpływem dodanych katalizatorów. Posadzka nadaje sią do chodzenia po niej po upływie 24 godzin. Całkowite utwardzenie nastąpuje po upływie 4-8 dni.

Posadzki z betonów żywicznych można wykonywać o dowolnej grubości, zależnie od natężenia czynników mechanicznych przewidywanych w toku eksploatacji podłogi. Ze względu na właściwości mechaniczne posadzki z betonów żywicznych mogą być wykonywane o następujących grubościach - przy intensywności obciążeń użytkowych:

- umiarkowanej - 2-1-3 mm

- średniej - 2-P5 mm

- wysokiej - ponad 5 mm

Strony