Posadzki z cegły klinkierowej charakteryzują się dużą wytrzymałością na działanie mechaniczne, są twarde, odporne na wysokie temperatury oraz szczelne {jeżeli spoiny zostały dokładnie wypełnione). Posadzki z cegły klinkierowej układane na zaprawie kwasoodpornej wykazują dobrą odporność na działanie kwasów.

Posadzki skałodrzewne, nazywane popularnie ksylolitowymi, wykonuje się z zaprawy magnezjowej (stanowiącej zaczyn magnezytu kaustycznego w roztworze chlorku magnezowego) z dodatkiem wypełniaczy organicznych (mączka drzewna i trociny), mineralnych oraz pigmentów.

W odróżnieniu od podkładu posadzka estrichgipsowa wymaga uszczelnienia warstwy wierzchniej przed jej ostatecznym wygładzeniem. Polega to na lekkim ubiciu wyrównanej warstwy częściowo stwardniałego zaczynu. Ubijanie powinno mieć miejsce przed zakończeniem wiązania i zwykle wykonuje się po upływie 6-4-20 godz. od chwili zarobienia. Praktycznie stwierdza się możliwość przystąpienia do ubijania, gdy nacisk palcem pozostawia na powierzchni jedynie znieznaczny ślad.

Posadzki estrichgipsowe wykonuje się na warstwie ochronnej leżącej na izolacji termicznej lub akustycznej, bądź na warstwie piasku, jeśli nie zachodzi potrzeba zastosowania warstw izolacyjnych.

Estrichgips. Został on omówiony w p. 3.1. Ponadto należy dodać, że na posadzki powinien być produkowany estrichgips barwiony, tj. zmieszany dokładnie w wytwórni z odpowiednimi pigmentami.

Do wykonania posadzki lastrykowej można przystąpić po zakończeniu robót tynkowych. Posadzka lastrykowa powinna być wykonana niezwłocznie po stwardnieniu podkładu betonowego (patrz p. 3.5.6). Temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna być możliwie zbliżona do normalnej temperatury użytkowania budynku. W czasie wykonywania robót nie powinna być ona niższa niż +10°C.

Pigmenty. Do barwienia mieszanek lastryko należy stosować pigmenty odporne na działanie alkaliów i światła oraz intensywnie barwiące. Przykładowo nadają się następujące pigmenty: ochra, żółcień żelazowa, czerwień żelazowa, ultramaryna, zieleń chromowa, umbra, czerń żelazowa, sadza.

Posadzki lastrykowe są szlachetniejszą odmianą posadzek betonowych. Dzięki wprowadzeniu do mieszanki betonowej specjalnie dobranych kamiennych grysów kolorowych, pigmentów oraz białego cementu i zastosowaniu szlifowania - posadzki lastrykowe wyróżniają się wysokimi walorami estetycznymi, dając w zależności od doboru składników imitację kamienia naturalnego lub wzorzyste mozaiki o wyglądzie kamienia, jednak o niespotykanej w naturze kolorystyce.

Posadzki z płytek i płyt kamiennych stosuje się w budynkach użyteczności publicznej oraz w pomieszczeniach przemysłowych. Ze względu na duże walory dekoracyjne, przy znacznej odporności na zawilgocenie i ścieranie, powinny one znaleźć szersze zastosowanie również w niektórych pomieszczeniach budynków mieszkalnych.

PTutka - reper niem łaty do płytek pasów kierunkowych. Płytki powinny być tak ułożone, aby prześwit między łatą długości 2 m, przyłożoną w dowolnym miejscu i kierunku, a powierzchnią podłogi nie przekraczał 2 mm.

Strony